YÖREMİZE AİT ATASÖZLERİ

ATASÖZÜ;

“Acıklı başta akıl olmaz”: Sıkıntısı olan kişi bilinçli düşünmez böyle zamanlarda kusurlarını hoş görmek gerekir. Anlamında kullanılır.

“Dil ile düğümlenen diş ile açılmaz”: Yersiz düşünülmeden edilen sözün kırıcı olacağını ve daha sonra düzeltilmesinin ise güçlüğünü anlatır.

“Sürgit dememişler görgeç demişler”: İçinde yaşanan çevreye ve olaylara bilinçli bir gözle bakıp değerlendirmenin gereği bu atasözü ile dile getirilir.

“Açık yerde tepecik kendini dağ sanır:” Çevresinde daha bilgili ve yetenekli bulunmayanlar kendisine olduğundan çok değer verir. Anlamında kullanılır.

 

DEYİMLER;

(Cin başka şeytan başka ): İnsanların ayrı ayrı kişiliğe sahip olduğunu vurgular.

(Tala kazık ): Yürümeyecek gerçekleşmesi olanaksız işler için kullanılır.

(Payandalye çözmek): Bir yerlerden ayrılıp gitmek anlamında kullanır.

(Ceneviz aklı)(Ceneviz inadı(: Her şeye inatla yaklaşan direnen insanlar için kullanılır.

 

NOT;

Yörede şimdiye kadar değin bir folklor araştırması yapılmadığından bu sözcüklerin özgün olanlarını saptamak güçtür. Vaktinde göç alan bu şehir olan Zonguldak’ ta Anadolu’nun pek çok yerinde söylenen bu sözler burada da söylenir.